Nieciekawa historia (1982)

Wczesny ranek. Znany profesor medycyny po bezsennej nocy snuje się po swoim gabinecie próbując dokonać bilansu wartości i światopoglądu w swoim życiu. Zdaje sobie sprawę, że nadchodzi już jego jesień. Rozpoczyna się zwykły, monotonny dzień. Żona, z którą nic go już właściwie nie łączy, monologuje w jego obecności o codziennych kłopotach, zaleganiu z wypłatami dla służby i grożącym skandalu, jaki może wyniknąć z częstych wizyt profesora składanych młodej i pięknej Katarzynie - ich byłej wychowanicy, aktorce i niedoszłej matce nieślubnego dziecka.
Codzienna droga na uniwersytet, którą podążał od lat mijając piwiarnię i zajazd, gdzie mieszkał w czasach studenckich. Profesor ma rozpocząć kolejny wykład z anatomii, ale jego prowadzenie powierza swemu asystentowi Piotrowi. Rozmyśla nad mierną przydatnością swych studentów do zawodu lekarza. Jednemu z nich radzi nawet, by po pięciu latach nauki zrezygnował z tego zawodu. W domu córka przyjmuje swego narzeczonego - Aleksandra Gnekkera - oryginała obracającego się w kręgach muzyków i operowych impresariów. Profesor gardzi Aleksandrem, co daje mu do zrozumienia podczas obiadu, który jest dla niego i kulinarną, i towarzyską torturą. W czasie obiadu przychodzi młody lekarz prosząc o wybranie tematu specjalistycznej dysertacji. Profesor drwi z jego niesamodzielności i "zadaje" mu jakiś, nikomu niepotrzebny temat. Wieczorem odwiedza Katarzynę, darzącą go wyjątkowym uczuciem, która proponuje, by przeniósł się do niej na stałe. On jednak radzi jej, by wyszła za mąż, zajęła się pracą zamiast trwonić majątek pozostawiony przez zmarłego ojca...

Adaptacja opowiadania Antoniego Czechowa pod tym samym tytułem. Treść noweli reżyser zamknął w czasie niewiele dłuższym od jednej doby.Produkcja: 1982
Premiera: 12 wrzesień 1983

Reżyseria:


Muzyka:


Obsada:
profesor
Katarzyna
Weronika, żona profesora
Liza, córka profesora
Michał
Aleksander Gnekker, narzeczony Lizy
Piotr, asystent profesora
Mikołaj, woźny z uniwersytetu
służąca Katarzyny
doktorant
służący profesora
kelner w zajeździe
student
uczeń; nie występuje w napisach
i inni.


IMDb (angielski)
Wikipedia (polski)


02.141004

(POL) polski,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz